Eduser

Eduser Danışmanlık Referanslar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM)

2. Türkiye’de ETF Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hizmeti

3. Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi- Fizibilite Çalışması (FAZ I)

4. Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi-(FAZ II)

5. Türkiye Üreme Sağlığı Programı: Sağlık Arama Davranışı Araştırması

6. Ebeveyn Bakımından Yoksun Yaşayan Çocuklara Bakım Hizmeti Veren Kurumlar için Minimum Standartların Geliştirilmesi

7. MEB/UNICEF Çocuklar İçin İyi Yönetişim Projesi:  İlköğretim Kurumları Minimum Standartlarını Belirleme Ölçme ve Değerlendirme Sistemini Kurma Çalışması

8. HIV/AIDS Riski Altındaki Grupların Savunmasızlığına İlişkin Davranış Araştırması

9. Türkiye’deki Kuş Gribine Karşı Hazırlık ve Müdahale için  Teknik Yardım

10. Kuş Gribine ve İnsan Gribine Hazırlıklı Olmak için Inter aktif Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Kuş Gribi ve İnsan Gribi Hakkında Farkındalık Yaratmak için Oyunların Hazırlanması

11. Türkiye’de Kuş Gribi için Risk Altındaki  Aile ve Çocuklara Yönelik Bilgi Tutum Davranış Araştırması

12. “Haydi, Kızlar Okula Kampanyası” altında Teknik Danışmanlık Hizmetleri

13. AB Hibe Programları Kapsamında Mikro Proje Teklifi Hazırlığı ve Proje Yönetimi Desteği

14. Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Araştırma Projesi

15. Türkiye’de ve Seçilmiş Ülkelerde Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların Finansal Kaynaklara Erişimi

16. Kullanıcı Kimlik Doğrulama Sistemi Geliştirme Projesi

17. İstihdam ve Eğitim Projesi

18. CEMTINET: Çimento Sektörü Eğitim Merkezleri Ağı Projesi (LDV)

19. KWELE –  Kadınların İşgücü Piyasasına Kazandırılmaları ve Ekonomik Olarak Güçlendirilmeleri (LDV)

20. SME- Sağlıklı Mesleki Eğitim (LDV)

21. A.J.O.Y.  – İşsiz Gençler İçin Yeni Bir İş Fırsatı KOBİ’ler için e-ticaret ve Veri Güvenliği Becerileri Kazandırılmış Gençler Projesi(LDV)

22. Bilgi İletişim Teknolojilerine (BİT) Dayalı Materyaller İle Perakendecilik Sektöründe Avrupa Düzeyinde Değer Yaratma Projesi (LdV)

23. SANAL REHBERLİK – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelli Yenilikçi Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi (LDV)

24. Bireyselleştirilmiş Eğitim Yöntemi olarak Montessori yöntemi ile Okul Öncesi Eğitimde ve Özel Eğitimde Kapasite Oluşturma

25. Görme Engellilerin Çalışabilecekleri Iş ve Mesleklerin Tespiti Projesi

26. AB Tarafından Finanse Edilen “ Türkiye’de Çocuk İşçiliğindeki En Kötü Durumların Ortadan Kaldırılması” Projesi Çerçevesinde Çocuk İşçiliğindeki En Kötü Durumlara ilişkin Temel Araştırma

27. Ulusal İzleme Araştırması Ortağı: ILO/IPEC Programlarının Çocuklar ve Aileler Üzerindeki Uzun Dönemli Etkisini Değerlendirme Araştırması

28. Okul Öncesi Eğitimde Bilgi, Tutum ve Uygulama (KAP) Araştırması

29. 21inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi

30. 21’inci Yüzyılda Türkiye’de Çıraklık Eğitimi

31. Ulusal Gözlemevi Ülke Raporunun Hazırlanması – Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi ve İşgücü Piyasası Durum Araştırması

32. Meslek Standartları Ve Mesleki Yeterlilikler Ile Yeterliliklere Dayalı Belgelendirme Yapıları Ve Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi

33. Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitim Politikası Eş Uzman Çalışması 2004: Mesleki Teknik Eğitim ve İstihdam Arasındaki Sosyal Dialoğun Güçlendirilmesi Çalışması

34. Kapitalizasyon Faiz Oranlarının Tespitine Ait Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri Araştırması

35. Yamula Barajı Göl Alanı İçinde ve Mücavir Alandaki Arazilerin Değerlerinin Takdirinde Kullanılabilecek Arazi Net Gelirleri ve Kapitalizasyon Faiz oranları ile Arazi Değerlerinin Araştırılması

36. Horasan –Posof PT-1 Pompa Istasyonu Doğalgaz Bağlantı Hattı Arazi, Mevsimlik Ürün ve Müştemilat Bedeli Kıymetlendirilmesi

37. Hatip Çayı Vadisi – Samsun Yolu Koridoru “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” Alanındaki Taşınmazların Kamulaştırmaya Esas Detay Ölçümü ve Değer Tespit Raporlarının Hazırlanması Hizmeti

38. Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi Arazi Değerleme Danışmanlık Hizmeti

39. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Projesi Güzergâhı Üzerinde ve Çevresindeki Köylerde Projeden Etkilenen Hanelerin Sorunları ve Bunların Beklenen Gelir Etkileri Araştırması

40. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’nde Arazi Edinimi ve Kamulaştırma İşlemlerinin Haneler Üzerinde Etkilerinin Analizi

41. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Güzergâhında Ceyhan İlçesi Gölovası Köyünde Yürütülen Balıkçıların Gelir Kayıplarının Tazmini Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

42. Bakü-Tiflis Ceyhan Boru Hattı Üzerinde Kullanıcı Tazminatlarının Belirlenmesi

43. Trabzon IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi Projesi

44. DOĞAKA Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teknik Danışmanlık Hizmeti

45. Milli Eğitim Bakanlığı’nın İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

46. Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi

47. Mevcut Kurumsal ve Toplum Temelli Gündüz Bakım ve Okul Öncesi Eğitim Programı, Kapasitesi ve Hizmet Modellerinin Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi Projesi

48. Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: -“ Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi-”
49. Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ile Yeterliliklere Dayalı Sınav Soru Bankası, Sınav ve Belgelendirme Merkezi Oluşturulması, Yeterliliklere dayalı Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi
50. Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)’ nin Voc-Test Hibe Programı Kapsamında, hibe alan İTO, TÜRKLİM, TEKİS ve TİAD için meslek standardı, ulusal yeterlilik, sınav soru bankası geliştirme ve akreditasyon süreçlerinde teknik danışmanlık sunulması
51. a)Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı ve Okul Terk Nedenleri ve  b) Örgün Eğitim Dışında Kalan 14-18 Yaş Grubundaki Çocukların Özelliklerinin, Eğitim Seviyelerinin ve İstihdam Durumlarının Belirlenmesi
52. Orta Öğretimde 9. Sınıfa Devam Eden Çocuklara Yönelik Bir “Oryantasyon Programı” Geliştirilmesi
53. Orta Öğretimde Gençlerin Dışlanması (EAUSI- TÜRKİYE; 2013)
54. İstanbul Ticaret Odası (İTO) – Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Geliştirme süreçlerinde teknik danışmanlık sunulması
55. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) – Ulusal Meslek Standardı, Ulusal Yeterlilik, Sınav Soru Bankası Geliştirme ve Akreditasyon süreçlerinde teknik danışmanlık sunulması
56. Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası (TEKİS) – Ulusal Meslek Standardı, Ulusal Yeterlilik, Sınav Soru Bankası Geliştirme ve Akreditasyon süreçlerinde teknik danışmanlık sunulması
57. Türkiye Esnaf Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) – Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Geliştirme süreçlerinde teknik danışmanlık sunulması
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.